Stiftelsen Kulturarv utan Gränser (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.chwb.org

När och omfattning:

Höstterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser är en oberoende enskild organisation som arbetar för att rädda och vårda materiellt och immateriellt kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, politiska och sociala konflikter. Vi ser vårt arbete som en nödvändig del i stärkandet av demokratiska processer och mänskliga rättigheter. Merparten av våra projekt bedrivs på Västra Balkan där vi har tre lokalkontor med drygt 40 anställd personal. Nya länder är ex Vitryssland, Syrien (flyktingläger i regionen), Kenya, Turkiet och Georgien. Huvudområden är restaurering och museisamverkan.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Kontorsarbete med varierande uppgifter såsom att arbeta med web (WordPress), sociala medier, skriva texter och göra sammanställningar. Medverka i ansökningar och uppföljningsarbete vid återrapportering. Delta i projektverksamhet där utrymme finns.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Akademiska studier, gärna nära förestående avslut på akademiska studier

God kompetens att hantera sociala medier och web (WordPress)

Intresse för internationella frågor, mångkultur och kulturarv

Goda kunskaper i engelska

Meriterande kompetens/erfarenhet

Internationell erfarenhet gärna inom biståndsprogram. Bred IT-kompetens.

Övrig information

Vi är ett litet sekretariat med fem anställda (varav en arbetar från Falkenberg) och samarbetar på ett öppet konstruktivt och effektivt sätt. Vi sitter i fina lokaler mitt i Vasaparken som utgör ett kulturarv i sig. Vi kan erbjuda en trivsam arbetsplats.

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser