Sida – Afrika-avdelningen – Enheten för Analys & Strategisamordning (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Afrika-avdelningen vid Sida har ansvar för genomförande av strategier för två regionala strategier och 13 bilaterala strategier samt en utfasningsplan, samtliga i Afrika. Den aktuella praktikplatsen är tänkt at placeras vid enheten för Analys och strategisamordning (ANASTRAT), där även det operativa ansvaret för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan och Sydsudan ligger.

Enheten har det övergripande ansvaret för att koordinera arbetet mellan Sida och fältet men även för det övergripande analysarbetet för Afrika som avdelningen ansvarar för. På avdelningen finns desutom två temaatiska stödenheter; Rättvisa och Fred som ger tematiskt stöd inom social utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, fred och säkerhet samt forskning, och Hållbar Utveckling som ger tematiskt stöd inom sysselsättning, energi, miljö och klimat, jordbruk, privatsektorutveckling och näringslivssamverkan. Slutligen har avdelningen en Stab som ger stöd till hela avdelningen för styrning, planering, redovisning, uppföljning och rekrytering.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Handlar om att bistå medarbetarna vid enheten för Analys och Strategisamordning i de huvudprocesser som enheten ansvarar för. Huvudsakligen handlar dessa processer om att ta fram förslag till resultatstrategier, baserat på regeringens beslut om ingångvärden för ett bilateralt eller regionalt samarbete, samt uppföljning och rapportering av pågående samarbeten, vilket ofta sker i nära samverkan med berörda svenska utlandsmyndigheter.Vidare finns utrymme inom praktiken för att fördjupa sig i delar av det analysarbete som ligger inom enhetens ansvarsområde. På ett övergripande plan syftar analysen till att fördjupa insikten och kunskapen om ekonomisk, politisk och social utveckling i Afrika.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Högskolestudier inom Masterprogram med inriktning på nationalekonomi, ekonomi, statskunskap eller liknande

Mycket goda kunskaper i engelska (i såväl tal som skrift)

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av utvecklingsfrågor

Resor/vistelser i utvecklingsländer i Afrika

Kunskaper i franska och/eller portugisiska

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser