Sida – Afrika-avdelningen – Stödenheten för rättvisa och fred (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.

Afrikaavdelningen (AFRIKA) samordnar arbetet i de 15 länder som Sida bedriver samarbete med. Till avdelningen hör också de tre regionala enheterna i Afrika som arbetar med bland annat hiv och aids (Lusaka), rättvisa och fred (Addis Abeba) samt hållbar utveckling (Nairobi). AFRIKA på huvudkontoret i Stockholm är uppdelat på tre enheter som ansvarar för analys och samordning, samt tematiskt stöd inom till exempel miljö/klimat, jämställdhet och demokrati/mänskliga rättigheter. Praktikplatsen avser praktik på Stödenheten för rättvisa och fred med särskild inriktning mot fred- och säkerhetsfrågor.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen avser praktik på Stödenheten för rättvisa och fred med särskild inriktning mot fred- och säkerhetsfrågor. Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med ett konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet. Praktikanten kommer också få viss insikt i Sidas övriga arbete genom möjlighet att delta i möten, seminarier och kurser som anordnas av Sida.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Minst C-nivå i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande med visst fokus på internationella relationer och konfliktteori

– God analytisk förmåga

– Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

– Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete och/eller humanitärt bistånd

– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser