Sida – Partnerskap och Innovation – Enheten för Forskningssamarbete, ICT-inriktning (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten för Forskningssamarbete arbetar med globalt stöd till forskning till nytta för utveckling inom hälsa, samhällsvetenskap, naturresurser och miljö samt naturvetenskap och teknik. Dessutom har enheten ansvar för en sammanhållande kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende forskningsfrågor.

Sverige har stött utvecklingsforskning sedan 1975 och Sidas totala budget för detta är över 800 miljoner kronor per år.

Arbetet styrs av regeringens strategi för Sidas stöd till forskningssamarbete som har följande verksamhetsområden:

– Stöd till förbättrad forskningskapacitet i låginkomstländer, till exempel genom långsiktiga stöd till universitet och forskningsråd i Afrika, Asien och Latinamerika.

– Stöd till internationell forskning med särskild relevans för fattigdomsbekämpning, exempelvis forskningsprogram för utveckling av vaccin och hälsosystem eller fokus på jordbruk, klimat och sociala skyddsnät.

-Stöd till svenska forskningsprogram som fokuserar på frågor som har med utveckling och utvecklingssamarbete att göra.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Sida har stött utbyggnad av ICT-infrastruktur och utveckling av ICT-system i 13 låginkomstländer sedan 1998. Uppkoppling till internet var tidigt en integrerad del av programmet. Idag är det universitet i 6 länder (Bolivia, Etiopien, Mocambique, Tanzania, Uganda och Rwanda) där Sida stödjer forskning. Sida kommer att genomföra en kartläggning av den nuvarande ICT-situationen vid valda universitet i dessa länder. Baserad på denna kartläggning kommer Sida att överväga att initiera ett program för fortsatt stöd till ICT vid dessa universitet.

Sida vill att en praktikant assisterar i kartläggning och eventuellt beredning av det tilltänkta nya ICT-programmet. Arbetet innebär deskstudier, telefonintervjuer med ICT-ansvariga vid universitet i samarbetsländerna samt handläggare vid svenska ambassader i ovan nämnda länder. Praktikanten skall i samråd med Sida utveckla frågeformulär för att samla maximal information angående ICT-situationen vid dessa universitet och sammanställa informationen i en översiktlig rapport.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Pågående studier vid universitet/högskola med teknisk inriktning (ICT), praktiken ska vara en del av studierna

– Förmåga att arbeta självständigt, söka information och ta egna initiativ

– God förmåga att sammanställa information på engelska. Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Intresse för ICT och dess roll i utveckling av universitet

– Intresse för svenskt myndighetsarbete i allmänhet och bistånd i synnerhet

– Kunskaper inom e-Learning och MOOCs

– Kunskaper i spanska och portugisiska

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser