Sida – Partnerskap och Innovation – Enheten för Forskningssamarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten för Forskningssamarbete arbetar med globalt stöd till forskning till nytta för utveckling inom hälsa, samhällsvetenskap, naturresurser och miljö samt naturvetenskap och teknik. Dessutom har enheten ansvar för en sammanhållande kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende forskningsfrågor.

Sverige har stött utvecklingsforskning sedan 1975 och Sidas totala budget för detta är över 800 miljoner kronor per år.

Arbetet styrs av regeringens strategi för Sidas stöd till forskningssamarbete som har följande verksamhetsområden:

-Stöd till förbättrad forskningskapacitet i låginkomstländer, till exempel genom långsiktiga stöd till universitet och forskningsråd i Afrika, Asien och Latinamerika.

-Stöd till internationell forskning med särskild relevans för fattigdomsbekämpning, exempelvis forskningsprogram för utveckling av vaccin och hälsosystem eller fokus på jordbruk, klimat och sociala skyddsnät.

-Stöd till svenska forskningsprogram som fokuserar på frågor som har med utveckling och utvecklingssamarbete att göra.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Rapportering/kommunikation
Insamlande och organisering av information/resultat inom Sidas forskningssamarbete. Skriva texter om forskningssamarbetet och dess resultat för rapporter, presentationer och webbpublicering.

Uppdatering av webbförteckning av hälsoinsatser i Afrika

Evenemang
Hjälpa till att anordna seminarier om forskningssamarbete. Ta kontakt med relevanta kollegor och aktörer, praktiska arrangemang, inbjudningar, kommunikation, bokningar.

Deltagande i enhetens löpande arbete
Assistera forskningssekreterare med olika uppgifter, delta på evenemang/möten/seminarier som hålls på Sida. Insyn i beredningsprocessen och Sidas olika system för detta.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Pågående studier vid universitet/högskola, praktiken ska vara en del av studierna.

– Mycket god förmåga att ta egna initiativ och driva arbete framåt. God förmåga att arbeta noggrant och självständigt.

– Erfarenhet av utåtriktat arbete, ordna evenemang och liknande.

– God förmåga att söka, granska och sammanställa information på svenska och engelska.

– Erfarenhet av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb, presentationer och/eller information).

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Intresse för forskning, forskningens roll i samhället, forskningssamarbete samt publicering och spridning av forskningsresultat.

– Intresse för svenskt myndighetsarbete i allmänhet och bistånd i synnerhet.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser