Sida – Avdelningen för Verksamhetsutveckling – Enheten för metodsamordning (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Enheten för metodsamordning (Metodsam) har ansvar för att leda och samordna Sidas arbete kring utveckling av nya metoder och arbetssätt med fokus på nya samarbetsformer, innovationer inom biståndet och det innovativa arbetet som skall genomföras med nya kanaler och aktörer. Enheten har tre medarbetare och en chef.

Vad innebär praktiken?

Metodsam söker en praktikant för arbete i de större utvecklingsprojekt som idag finns på enheten; projektet för ”metodutveckling av innovativa resultatbaserade ansatser och stödformer” samt projektet för ”utgångspunkter och metoder i det fattigdomsfokuserade biståndet”. Båda projekten leds från Metodsam men omfattar medarbetare från andra delar av Sidas verksamhet. Praktikanten förväntas delta i projektens alla delar såsom desk review, mötes- och processamordning, informationsspridning och skrivarbete. Praktikanten kommer även involveras i enhetens andra ansvarsområden t ex deltagande i samordnings- och arbetsgrupper för metodutveckling.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Fil kand från samhällsvetenskaplig eller juridisk fakultet, med inriktning på utvecklingsstudier

– Påbörjade studier för magisterexamen eller master

– Godkänd kandidatuppsats eller examensarbete

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av utvecklingssamarbete i arbets- eller föreningsliv

– Erfarenhet av förändringsarbete och/eller metodutveckling i arbets- eller föreningsliv

– Erfarenhet av kommunikationsarbete

– Kompetens kring webbdesign

– Skriverfarenhet

Övrig information

Enheten för metodsamordning bildades så sent som 1/10 2014 som ett led i ambitionen att stärka Sidas kapacitet och samordning för metodutveckling. Enheten håller för närvarande på att forma och bygga upp sin verksamhet.

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser