Sida – Avdelningen för partnerskap och innovation – CAPDEV (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Enheten CAPDEV ansvarar för kapacitetsutveckling och utbyten bland annat International Training Programs (ITP) och svensk resursbasutveckling. Det övergripande målet för enhetens arbete är stärkt kapacitet hos individer och organisationer för en effektivare fattigdomsbekämpning.

Vad innebär praktiken?

Uppgifterna varierar men fokus kommer att vara kommunikation, ordning och arkivering av enhetens information samt medverka vid framtagande av beredningsunderlag och andra förekommande arbetsuppgifter vid hantering av insatser.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Dokumenterade kommunikationsfärdigheter inom webbpublicering, social media, osv.

– Flytande svenska och engelska i tal och skrift

– Kunskap och intresse inom områden av betydelse för utvecklingsfrågor samt svensk förvaltning och administration

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Kapacitetsutveckling/ pedogogisk bakgrund

– Analytisk kompetens

– Erfarenhet av arbete/praktik i ett eller flera av Sidas samarbetsländer

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser