Sida – Avdelningen för partnerskap och innovationer – Enheten för lån och garantier (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är den svenska biståndsmyndigheten för utvecklingsarbete. Enheten för Lån och garantier ansvarar för Sidas låne- och garantiverksamhet och för finansieringsfrågor avseende investeringar med fokus på utveckling och fattigdomsminskning. Enheten handlägger Sidas garantier och utvecklingslån. En särskild ansträngning görs för att hitta innovativa finansieringslösningar i utvecklingssamarbetet och att det svenska bidraget skall stimulera andra aktörer, både svenska och internationella, att engagera sig i utvecklingsarbetet, kanske särskilt aktörer från näringslivet.

Vad innebär praktiken?

Sida har fått regeringens uppdrag att utreda hur myndigheten kan arbeta ännu effektivare med innovativa finasieringsformer i utvecklingsarbetet.

Praktiken innebär att assistera ett 10-tal handläggare och konsulter med administartiva uppgifter men också att delta i utredningsarbetet med förvärvade kunskaper, erfarenheter och innovativa förslag.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Nationalekonomi, företagsekonomi, förvaltningskunskap

– Hjälpsam, tålmodig med öppen attityd

Meriterande kompetens/erfarenheter

Kompetens och/eller erfarenhet från utvecklings-, biståndsarbete.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser