Sida – Avdelningen för Verksamhetsutveckling/Enheten för Insatshanteringsprocessen (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.

Enheten för Insatshanteringsprocessen (INPRO) ansvarar för att förvalta och utveckla Sidas delprocess ”hantera biståndsinsatser” samt för förvaltningen och utvecklingen av myndighetens användarstöd och metodarbete avseende bland annat antikorruption, revision, risk och organisationskapacitet i relation till insatshanteringen. Enheten ansvarar för processrådet som rekommenderar beslut om förändringar i Sidas huvudprocess förbereda, genomföra och följa upp strategier. Enheten ansvarar också för att samordna myndighetens kvalitetssäkringskommittéer. Enheten har totalt ca 12 medarbetare.

Vad innebär praktiken?

Insatshanteringsprocessen förvaltas av en grupp bestående av fem personer. Praktikplatsen innebär att bidra till gruppens arbete och ansvarsområden:

– Utveckling och förvaltning av metoder

– Utveckling och förvaltning av Sidas insatshanteringsprocess och tillhörande IT-system

– Intern rådgivning och stöd kring innehållet i insatshanteringsprocessen/systemet

– Utbildning och kompetensutveckling om insatshanteringsprocessen/systemet

– Kommunikation

– Övriga arbetsuppgifter kopplade till enhetens arbetsområde

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Samhällsvetenskaplig eller nationalekonomisk utbildning på universitetsnivå

– Goda IT-kunskaper

– God analytisk förmåga

– God förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och och med hög kvalitet

– God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av arbete och/eller leva i ett utvecklingsland

– Erfarenhet av arbete inom områdena kostnadseffektivitet, kvalitetssäkring och/eller IT

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser Taggar: