Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Sidas enhet för Östeuropa ingår i avdelningen för Europa och Latinamerika. På enheten arbetar tio personer med reformsamarbete i Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland, med stöd till Ryssland för mänskliga rättigheter och för miljö, och med regionalt samarbete som avser länderna i Östliga Partnerskapet såväl som Sidas samarbetslander på västra Balkan (Albanien, Bosnien, Kosovo, Serbien).

Fokus för reformsamarbetet är ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling; stärkt demokrati ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad rättsstat samt förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med frågor rörande miljö och klimat, med fokus på EU-närmande och samarbete inom EU samt finansieringsfrågor. Det gäller samverkan med länder inom EUs Östliga Partnerskap, internationella finansiella institutioner (IFI) samt andra EU-medlemsländer för att åstadkomma reformer och investeringar i hållbar och effektiv samhällsservice inom områden som vatten och avlopp, avfallshantering, energieffektivisering och förnybar energi. Praktikanten kommer bland annat att ge stöd i handläggning av ärenden, förbereda seminarier, ta fram underlag för möten, samt vara delaktig i kommunikationssatsningar om miljö och klimatsamarbetet .

Praktiska arbetsuppgifter kan t.ex. inkludera granskning och sammanställning av rapporter, beredning och uppföljning av Sida-finansierade insatser, framtagande av informationsmaterial, webbpublicering, protokollföring under möten osv. Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser samt delta i Sidas internutbildningar.

Praktikanten kommer främst att arbeta i nära samarbete med de handläggare som arbetar med miljösamarbetet i regionen.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Naturvetenskapliga, tekniska eller ekonomiska studier med fokus på miljöfrågor, gärna kopplade till EU-frågor och internationella relationer samt finansieringsfrågor.

– Goda kunskaper i svenska och engelska

– Goda kunskaper i Microsoft Office och Outlook

– God analytisk förmåga

– Initiativförmåga

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Kunskaper och erfarenhet från Östeuropa

– Kunskaper i relevanta språk, framför allt ryska eller ukrainska

– Erfarenhet från ett utvecklingsland eller internationell organisation

– Intresse för miljö och utvecklingsfrågor

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser