Referat & film: Privatskolor – ett alternativ i utvecklingsländer? (ENG)

”Education is a passport out of poverty”

25 november gästade Baladevan Rangaraju FUF-fåtöljen. Rangaraju är chef för tankesmedjan India Institute som arbetar med frågor som bland annat rör utbildning, äganderätt och lagar som berör individens frihet.

Rangaraju beskriver hur regeringar överallt i världen kämpar med sjunkande kunskapsnivåer i skolorna. Att barn inte tar till sig kunskap är den största utmaningen för utbildningssystemet, menar han. Situationen i Indien är komplex. Statliga skolor lider ofta av brist på utbildningsmaterial, lokaler, elektricitet och lärarfrånvaron är hög. I de fall det finns en lärare på plats har denne många gånger otillräcklig utbildning. Fattiga områden på landsbygden är hårdast drabbade, där ett barn kan ha flera kilometers gångavstånd till närmaste statliga skola.

Att försöka lösa ett problem i taget, exempelvis att ta itu med infrastrukturen för att sedan övergå till kunskapsnivåerna, riskerar att låta en generation gå förlorad då samhällsplaneringen är väldigt centraliserad och problematiken utbredd. Det är ett tillvägagångssätt som skulle ta för lång tid, hävdar Rangaraju som menar att man måste överväga alternativa lösningar till att försöka höja utbildningskvaliteten.

Rangaraju betonar vikten av att låta medborgarna själva bestämma över hur de vill använda sig av utbildning i funktion av en tjänst. Han menar att familjer kan ta bra beslut om val av skola om de får tillräcklig information och hjälp i att förstå skolornas olika egenskaper. På detta sätt kan en förälder flytta barnet till en skola med bättre resultat och nivå på utbildningen. Konkurrensen mellan skolorna, både statliga och privata, ökar därmed och bidrar till en strävan att hålla hög standard. Bredare utbud och skolor närmare hemmet minskar även frekvensen av avhopp från skolan.

India Institute bedriver ett pilotprojekt som ger flickor från fattiga familjer möjligheten att gå i privata skolor. 400 flickor får en sorts skolcheck att använda i de 55 privata skolorna som deltar i projektet. Rangaraju vill främja möjligheten för människor att ta kontroll över sin situation. Hans förhoppning är att användandet av de statliga finanserna kan effektiviseras genom checken och därmed ge familjer möjligheten att välja skola utifrån sina preferenser och kvalitén på skolan som då styrs av marknaden.

Projektet har självfallet kritiserats för att anamma ett västerländskt koncept och anses vara för ambitiöst, men Rangaraju menar att Indien konstant förändras och har gjort många framsteg under de senaste årtiondena. En av de tydligaste indikatorerna på att Indien utvecklas är att världen inte längre enbart diskuterar hur landet ska kunna förse sin befolkning med mat.

Av: Francesca Lengyel

Dela det här:
Publicerat i Övrigt, Referat & filmer