Referat: IS – en ny maktfaktor i Mellanöstern? (Per Jönsson)

FUF-fåtöljen gästades 20 november av Per Jönsson som är Mellanösternanalytiker och associerad redaktör på Utrikespolitiska Institutet.

Per inleder seminariet med att kasta ut frågan: ”Hur många kände till Islamiska Staten (IS) för ett halvår sedan?” Förutom någon enstaka handuppräckning är tystnaden talande. För de flesta blev IS kända efter 10 juni då de fick stort medialt genomslag efter att de med framgång lyckats erövra stora områden av nordvästra Irak och därmed drivit bort både regeringsstyrkor och flera hundratusen civila.

Per fortsätter därefter med en jämförelse mellan dagens IS och islams historia. Likt profeten Mohammeds efterträdare Abu Bakr hade erövrat stora delar av dagens Mellanöstern, skulle IS ledare, Abu Bakr al Bagdadi, fortsätta att erövra land med målet att bilda den Islamiska Staten. IS, som är en extrem sunniislamitisk organisation, har som målsättning att skapa en ”Gudsstat” – ett kalifat, utan de befintliga nationsgränserna, med alla muslimer.

Det finns olika idéer om hur och var IS bildades. En del hävdar att alla de konflikter vi ser i Mellanöstern idag, bland annat de som IS står för, grundar sig i Frankrikes och Storbritanniens kolonialisering av området efter första världskriget. Andra menar att IS uppstod efter Rysslands invasion av Afghanistan, och en del påstår att de uppstod de ur al-Qaida i Irak efter USA:s invasion 2003.

IS är mycket skickliga och skiljer sig från andra jihadistgrupper eftersom de har en annan typ av gruppering. Man skulle kunna säga att Abu Bakar al-Bagdadi har lärt sig av al-Qaidas misstag. I både Syrien och Irak har de befintliga statsmakterna kollapsat. Detta har varit den främsta bidragande faktorn till IS framgångar i regionen. Även om de flesta sunnimuslimer är emot IS agerande och tycker att de gör fel, har de lyckats med något som ingen annan regering lyckats med på länge. De har på ett sätt skapat ett ”stabilare” samhälle genom att förse befolkningen i IS-kontrollerade områden med förnödenheter som olja och vatten. Sedan 2005 har Irak styrts av shiitiska regeringar som inte lyckats med detta.

IS strategi kan delas in i fyra led: militärt, religiöst, politiskt och ekonomiskt. Militärt utgörs strategin av att besätta och hålla territorium. Detta lyckas de med genom att vara rörliga mellan olika fronter och ha mycket skickliga ”överraskningsgrepp”, bland annat kapningar av lastbilar. Den religiösa strategin består av idén om att bygga en Gudsstat för alla sunnimuslimer, med en strikt tolkning av islam utan utrymme för ”avvikare”. En annan strategisk skicklighet består av den politiska strukturen man lyckats upprätthålla med både ”regeringar” och ”ministrar” och man har även alltid haft ett fungerande rättsväsen. Till sist har IS ekonomi utgjort en viktig del i deras framgång med både stabila skatter och intäkter. I början av IS utveckling bestod den största delen av intäkterna av donationer från shejker och andra privata bidragsgivare, men nu utgör dessa endast en liten del av deras inkomster. De stora intäkterna står IS för själva. De kommer från oljan och den svarta oljemarknaden som har skapats efter att de tagit över flera oljefält. USA försöker förhindra detta genom att bomba oljefälten, men detta hindrar inte IS från att erövra nya.

En av frågorna från publiken som avrundade fåtöljen löd: ”hur tycker du att man ska gå tillväga för att lösa den här situationen?” Enligt Per Jönsson borde FN:s säkerhetsråd ha gått in för att lösa konflikten i regionen för länge sen. Säkerhetsrådet är de enda som kan sätta stopp för IS framfart. Eftersom IS offensiv kan ses som ett hot mot internationell fred och säkerhet har säkerhetsrådet rätt att fatta bindande beslut om väpnad intervention.

Av: Sanna Saleemi

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer