Sida – Avdelningen för Partnerskap och Innovation (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Sidas fördjupade partnerskap med USAID formulerades i ett Memorandum of Understanding i november 2013. Det går under benämningen STIP, som står för Science, Technology, Innovation and Partnership. Samarbetet riktar in sig på att genom vetenskapligt beprövade innovationer och teknologi möta upp utvecklingsproblemen. Sida och USAID arbetar också aktivt på att engagera fler aktörer i olika insatser för att snabbare minska fattigdomen.

Vad innebär praktiken?

Att stödja det team på tre personer som samordnar och kommunicerar Sidas strategiska partnerskap med den amerikanske biståndsmyndigheten USAID. Detta innebär att medverka vid och summera möten, göra diverse operativa kommunikationsaktivteter, såsom att skriva artiklar, planera och genomföra marknadsföring av  partnernas olika insatser, mailutskick samt diverse adminstrativa uppgifter. Praktiken medför god inblick i Sidas arbete.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av kommunikationsarbete

– Intresse av internationella frågor och bistånd

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Goda språkkunskaper i svenska och engelska

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser