Sida – Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten består av ca 25 personer och ansvarar för sju tematiska områden: demokratisk utveckling, yttrandefrihet, religionsfrihet, ICT relaterad till mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, partianknutna organisationer, jämställdhet och valobservation. Enheten är ansvarig för genomförande av insatser inom dessa tematiska områden på bilateral, regional och global nivå. Enheten samarbetar med ett brett spektrum av partners såsom fonder, multilaterala organisationer och internationella, regionala och nationella CSOs.

Vad innebär praktiken?

Syftet med praktikplatsen är att öka praktikantens kunskap och förmåga att i en utvecklingskontext arbeta med frågor rörande demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Praktikplatsen ger också Sida möjlighet att tillvarata det senaste inom den akademiska diskursen och dra nytta av praktikantens eventuella arbetslivserfarenhet. Dessutom är detta en del av Sidas kontinuerliga arbete med att säkerställa tillgången på relevant kompetens i Sverige, dels för att säkra Sidas egen kompetensförsörjning på sikt, men också för att skapa ett ökat intresse för de ämnesspecifika frågorna i det svenska samhället generellt.

Praktiska arbetsuppgifter kan t.ex. inkludera granskning och sammanställning av rapporter, uppföljning av Sida-finansierade insatser, framtagande av informationsmaterial, protokollföring under möten osv. Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser. Exempel på arbetsuppgifter:

– Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser

– Stöd till analysarbeten (exempelvis resultatanalys), sammanställningar och informationsmaterial

– Stöd i att koordinera (externa och interna) möten och processer

– Stöd till internt kvalitetsarbete, exempelvis administrativa och finansiella system samt att registrera inkomna handlingar

– Delta i andra arbetsprocesser på avdelningen

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Erfarenhet/studier av frågor rörande civila samhället, demokratisk utveckling och yttrandefrihet.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet inom ämnesområde med relevans för enhetens huvudområden (civila samhället, demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet inklusive frihet på nätet och ICT). Praktikanten bör ha ett intresse för utvecklingsarbete i länder där det demokratiska utrymmet är begränsat.

– God analytisk förmåga

– Initiativförmåga

– Flytande svenska och engelska i tal och skrift

– God förmåga att sammanställa information på engelska

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser