Årsmöte 2015

19 mars, 2015 - kl. 18:00 till 20:00

Kallelse till årsmöte

Välkomna till Föreningen för Utvecklingsfrågors årsmöte 2015

Datum: Torsdagen den 19 mars 18-20, därefter mingel

Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66a

Anmäl dig: HÄR!

Motioner ska vara FUF tillhanda 2 veckor före årsmötet. Förslag kan mailas fuf@fuf.se eller skickas per post till: Föreningen för Utvecklingsfrågor, Karlbergsvägen 66a, 113 35 Stockholm.

Samtliga årsmöteshandlingar inklusive valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga på http://www.fuf.se/om-fuf/arsmoteshandlingar/ en vecka före årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna ger vi exempel på FUF:s fantastiska verksamhet och de resultat vi nått under året som gått. FUF växer, utvecklas och fortsätter att vara en uppskattad mötesplats för såväl unga som gamla. Vi hoppas kunna inspirera till samtal om FUF:s verksamhet i ett längre perspektiv tillsammans med medlemmar, styrelse och kansli.

Välkomna!

 

Dagordning:

1. Val av Ordförande för mötet

2. Fastställande av Dagordning

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 och Verksamhetsplan för 2015

7. Styrelsens ekonomiska rapport

8. Revisionsberättelse

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Motioner

11. Val av Styrelse

12. Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter

13. Tillsättande av valberedning

14. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

15. Övriga ärenden

Dela det här:
Publicerat i Kalender