Sida – HUMASIEN – Afghanistanenheten (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. HUMASIEN är Sidas avdelning med ansvar att hantera insatser i Asien, Mellanöstern och Nordafrika samt för genomförandet av humanitärt bistånd. Afghanistanenheten består av sexton medarbetare i Stockholm och Kabul med ansvar för ett av Sidas största biståndsländer. Enheten arbetar inom områden som demokratisering, mänskliga rättigheter, privatsektorutveckling och utbildning. Ett särskilt fokus på kvinnor och flickor ska genomsyra alla områden.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Att bistå i arbetet på enheten med genomförandet av Sveriges samarbetsstrategi för Afghanistan inklusive löpande handläggaruppgifter som beredning, uppföljning och kvalitetssäkring av insatser. Arbetsuppgifterna kan även innebära att stödja vid upphandling, i analyser, i rapportering och informationsaktiviteter samt att koordinera enhetens möten och planeringsdagar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Högskolestudier inom masterprogram med inriktning på ekonomi, statskunskap, utvecklingsfrågor eller liknande

– Mycket goda kunskaper i engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av utvecklingsfrågor, resor/vistelser i utvecklingsländer och/eller konfliktländer

– Kunskap om jämställdhetsfrågor och/eller freds- & konfliktfrågor

Övrig information

Vi ser gärna manliga sökande.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser