Referat: Överlevares röster om sexuellt våld i Kongo (Moa Hamner)

FUF-fåtöljen gästades den 16 februari av dokumentärfilmaren Moa Hamner. Vi fick se den prisbelönta dokumentärfilmen ”HUSH HUSH-stories”, som hon gjort tillsammans med Axel Klint som en del av ett projekt från en kurs på Röda korsets folkhögskola. Med utgångspunkt i filmen diskuterade vi hur sexuellt våld används som krigsstrategi i inbördeskrigen i Kongo.

moahamner
Inbördeskrigen i Kongo är några av de blodigaste i modern tid. Krigen har lett till miljontals dödsoffer och drivit miljontals människor på flykt. Ända sedan krig utbröt i Kongo 1997 har civilbefolkningen drabbats väldigt hårt av utstuderat våld från såväl rebeller som militär. Detta har bland annat tagit sig uttryck i sexuellt våld, som används i syfte att skapa kaos och bryta ner civilbefolkningen.

En text i början av filmen hänvisar till en forskare som beskriver hur våldtäkter används som politiskt verktyg i militära konflikter för att skapa kaos. Denna uppfattning bekräftas även av filmens huvudrollsinnehavare, vars vardag vi får följa i ett flyktingläger för kongolesiska flyktingar i västra Uganda.

Vi får följa Shantare som utsatts för sexuellt våld och vars familj fallit offer för rebellerna. Nu arbetar hon som fältassistent i lägret för det kyrkliga samarbetsorganet Lutherska världsförbundet. Hon beskriver hur hon arbetar med andra kvinnor i lägret mot sexuellt våld, som fortfarande förekommer i lägret. Vi även följa Nulu, som blev tvångsrekryterad av en rebellgrupp och har såväl fysiska som psykiska men till följd av det sexuella våld han utsatts för. Han berättar att han aldrig känner sig säker i lägret, eftersom gärningsmännen som utsatte honom för våldet också finns där. Den tredje personen som vi får träffa är Harriet, som arbetar som socialarbetare för Lutherska världsförbundet.

Efter filmen gavs tid för diskussion och frågor från publiken. Moa beskriver inbördeskrigen i Kongo som väldigt komplexa konflikter med många olika stridande grupper. Hon beskriver dock Kongos rika naturtillgångar som en av huvudorsakerna till inbördeskrigen: ”Det som är Kongos välsignelse är också dess förfall”. Som exempel nämner Moa att 98 procent av mineralerna som finns i våra mobiltelefoner utvinns i Kongo. Hon kritiserar därför mobiltillverkare och internationella medier för att inte uppmärksamma kampen om mineralerna i Kongo: ”Man pratar ofta om rättvisemärkt mat, men hur ofta pratar man om rättvisemärkt elektronik?”

Moa beskriver hur många rebeller har levt utanför samhället och dess normer under lång tid. Detta har lett till en normalisering av det sexuella våld de har utsatt civilbefolkningen för. Hon nämner också att rebellgrupperna använder sexuellt våld som rekryteringsmetod; först bryter de ner människorna, sedan rekryterar de dem, vilket gällde Nulu i filmen. Moa hänvisade också till en forskare som studerat hur olika rebellgrupper använt sig av olika slags sexuellt våld för att ”markera” sina offer.

Moa avslutade med att konstatera att hon genom att spela in filmen har insett hur förödande krig är. Därför poängterade hon hur viktigt det är att det finns människor på plats och att man hjälper varandra, hur jobbigt det än känns. Moa slogs också av hur otroligt positiva Shantare, Nulu, Harriet och de andra flyktingarna i lägret var, trots det svåra läget, och hur mycket de brann för det de gjorde. Hon nämnde också att de flesta i lägret var troende och att det hade stor betydelse för deras positiva inställning: ”När de fäste sin tilltro till Gud fanns det hopplösa inte kvar längre.”

Av: Ivar Bohigas

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer