Sida – Afrikaavdelningen – Staben (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrika-avdelningen ansvarar för arbetet i de länder som Sida bedriver ett långsiktigt samarbete med. Till avdelningen hör också de tre regionala teamen i Afrika som arbetar med bland annat hiv och aids, demokrati och miljöfrågor. Afrika-avdelningen på huvudkontoret i Stockholm är uppdelat på tre resursenheter som ansvarar för utvecklingsanalys och tematiskt stöd inom till exempel miljö/klimat, jämställdhet och demokrati/MR samt en stabs-enhet. Praktikplatsen avser praktik på staben med särskild inriktning mot samordning och planering av verksamheten.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att se kopplingar mellan styrning, uppföljning och resultat av utvecklingssamarbetet. Tillsammans med handledaren identifieras ett eller ett par nyckelområden för praktiken. Praktikanten kommer bland annat att vara delaktig i resultatrapportering i samband med Sidas Årsredovisning.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Minst C-nivå i nationalekonomi, statskunskap och/eller motsvarande med fokus på internationella relationer/utvecklingsteori

– God analytisk förmåga

– Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd, och/eller arbete med demokrati- och mänskliga rättighetsfrågor

– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser