Sida – Afrikaavdelningen – Stödenheten för rättvisa och fred (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.

Praktikplatsen avser praktik på Stödenheten för rättvisa och fred med särskild inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter samt med ett rättighetsperspektiv i utvecklingssamarbetet. Praktikanten ska också få viss insikt i Sidas övriga arbete genom möjlighet att delta i möten, seminarier och kurser som anordnas av Sida.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Minst C-nivå i statskunskap, juridik/folkrätt, utvecklingsstudier, internationella relationer eller motsvarande

– God analytisk förmåga

– Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

– Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd, och/eller arbete med demokrati- och mänskliga rättighetsfrågor

– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser