Indevelop (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.indevelop.se/

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Indevelop är en konsultorganisation verksam inom internationellt utvecklingssamarbete. Vi erbjuder rådgivning, projektledning, utbildningsprogram och utvärderingar för Sida, EU, DFID, Världsbanken och FN-organ, och internationella organisationer. Indevelop har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom utvecklingsfrågor, resultatstyrning samt uppföljning och styrning av uppdrag inom utvecklingsbiståndet. Vi arbetar i huvudsak med mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratifrågor, yrkesutbildning och hälsofrågor.

Vad innebär praktiken?

Att assistera i projektledning, utveckling av anbud och ansökningar samt genomförande av utrednings och rådgivningsuppdrag. Exempel på arbetsuppgifter är att;

– Bidra i datainsamling och sammanställning av data från utvärderingar och annat utredningsarbete.

– Assistera under anbudsförfarande.

– Assistera i projektledningen av uppdrag.

– Assistera i genomförande av studiebesök från Indevelops samarbetsländer.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Intresse för utredningsarbete och att arbeta med utvärderingar samt och erfarenhet av att samla data i enlighet med samhällsvetenskaplig metodik.

–  Stort intresse för utvecklingsfrågor, gärna relaterade till mänskliga rättigheter och jämställdhet.

– God administrativ förmåga.

– God social kompetens är centralt för praktiken.

– Flytande engelska/svenska-kunskaper.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Gärna god förmåga att tänka nytt och att utveckla innovativa presentationer på MS PowerPoint (PPT), Prezi eller motsvarande.

Övrig information

Praktiken ska genomföras i samband med universitets/högskoleutbildning.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser