Sida – Avdelningen för Verksamhetsutveckling – Enheten för Insatshanteringsprocessen (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.

Enheten för Insatshanteringsprocessen (INPRO) ansvarar för att förvalta och utveckla Sidas biståndsprocess genom att bland annat utveckla det web-baserade IT-systemet för biståndshantering. I enhetens arbete ingår också användarstöd till Sidas personal och metodarbete avseende anti-korruption, revision som verktyg för uppföljning av bistånd samt budgetanalys i biståndsinsatser. Vidare ansvarar enheten för verktyg och metoder för bedömning av risk och organisationskapacitet i relation till Sidas samarbetspartners i biståndet. Enheten har totalt 12 medarbetare.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen innebär att bidra till arbetet med:

– anti-korruption i biståndet, dvs hur korruptionsrisker ska bedömas och hanteras i olika kontexter och insatser

– revision som metod för bedömning och uppföljning av biståndet

– budgetanalys av biståndsinsatser som verktyg för bedömning av kostnadseffektivitet

– risker i biståndet, dvs hur interna och externa risker ska bedömas och hanteras i biståndsinsatserna

– organisationskapacitet hos samarbetspartners som genomför biståndet. I detta ingår bedömning av intern styrning och kontroll samt förmåga att uppnå resultat.

– kvalitetssäkring, dvs kontroll och analys av Sidas biståndshantering

– utbildning och kompetensutveckling inom ovan nämnda områden

– övriga arbetsuppgifter kopplade till enhetens arbetsområde

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

–  Företags- eller nationalekonomisk utbildning på universitetsnivå

– Goda IT-kunskaper

– God analytisk förmåga

– God förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och och med hög kvalitet

– God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Utbildningsinriktning mot redovisning, finansiell styrning eller liknande

– Erfarenhet av revision och/eller redovisning

– Erfarenhet av arbete och/eller leva i ett utvecklingsland

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser