FUF-bladet No 1 2015

FUF-blad No 1 2015FUF-bladet No 1 2015

Denna gång grottar FUF-bladsredaktionen ner sig i ämnet kommunikation och undersöker hur överföring av information och global utveckling hänger ihop. På vilka sätt kan till exempel informations- och kommunikationsteknologi (ICT)  främja människors rättigheter och deltagande i samhället? Vi belyser vikten av yttrande- och pressfrihet för att göra kritiska röster hörda, men tittar också närmre på hur samma rättigheter kan användas för att sprida krigspropaganda. Trevlig läsning!

Dela det här:
Publicerat i FUF-bladet