Seminarium 14/4: Nystart av Politiken för Global Utveckling

14 april, 2015 - kl. 14:00 till 16:30

FUF tillsammans med CONCORD Sverige och Regeringskanliset bjuder in till seminariet

Nystart av Politiken för Global Utveckling

När: Tisdag den 14 april kl. 14:00- 16.30 (Anmälan och kaffe startar kl 13:30)

Var: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46

Anmäl dig här senast den 10 april

Det ömsesidiga beroendet mellan länder och aktörer har ökat. Globala utmaningar och gränsöverskridande frågor kräver gemensamma och samstämmiga lösningar. Sverige har ett unikt instrument i Politiken för global utveckling (PGU) som bygger på ett gemensamt ansvarstagande för global utveckling, där alla regeringens politikområden och alla aktörer kan bidra.

Detta seminarium kommer att handla om hur Politiken för Global Utveckling kan återta en central plats i Sveriges globala arbete. Seminariet kommer att fokusera på tre viktiga utmaningar i det globala arbetet:

  • Hållbart företagande
  • Kapital- och skatteflykt
  • Hållbara energiinvesteringar

Deltar gör:

Isabella Lövin, biståndsminister och regeringens samordnare av PGU

Erik Lysén, Concord Sverige (internationell chef, Svenska kyrkan)

Mikael Damberg, näringsminister

Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig på Ikea (tbc)

Viveka Risberg, chef för Swedwatch

Charlotte Svensson, statssekreterare på finansdepartementet

Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm

Penny Davies, policyrådgivare, Diakonia

Åsa Romson, miljöminister och vice statsminister (tbc)

Måns Nilsson, forskningschef, Swedish Environment Institute (SEI) (tbc)

Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

 

Seminariet anordnas av Regeringskansliet och Concord Sverige, en plattform för över 50 civilsamhällesorganisationer. I Concord Sveriges arbete med PGU deltar följande organisationer: ActionAid, Afrikagrupperna, Amnesty, Diakonia, Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor, Individuell Människohjälp, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, LO TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska missionsrådet.

Kort bakgrund om PGU

Sverige fick stor internationell uppmärksamhet när propositionen om PGU antogs av riksdagen år 2003. Själva kärnan politiken är att är att samstämmiga åtgärder inom flera politikområden mer effektivt kan bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Den politik som förs på olika områden som t.ex. finans-, miljö-, jordbruks- och handelsområdena kan ha stor effekt för fattigdomsbekämpning och global utveckling.

Ett framgångsrikt arbete med PGU bygger på ett stort engagemang av flera aktörer i samhället – från myndigheter och näringsliv till fackföreningar och civilsamhällesorganisationer. Concord Sverige har tillsammans med sina medlemsorganisationer bidragit till arbetet med PGU och tar bl.a. fram rapporten ”Barometern” som mäter och granskar Sveriges politik för global utveckling. Concord har också tagit fram rekommendationer för hur en nystart kan bli verklighet i Sverige och på EU-nivån.

Under 2015 äger tre stora konferenser rum, som kommer att påverka utvecklingen i världen under lång tid – Konferensen om internationell utvecklingsfinansiering i Addis Abeba, FN-toppmötet om post 2015-agendan och klimatkonferensen i Paris vid årets slut. Ett förnyat åtagande för PGU och genomförandet av post 2015-agenda ska ses som ömsesidigt stärkande processer.

Dela det här:
Publicerat i Kalender