Seminarium 29/4: Politik för global utveckling och biståndets roll

29 april, 2015 - kl. 13:00 till 15:00

Sida och FUF bjuder in till:

Politik för global utveckling och biståndets roll

Riksdagen beslutade 2003 om att införa Sveriges politik för global utveckling (PGU). Regeringen lanserar nu en nystart av PGU för att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Sida har ett uppdrag att 1 juni lämna ett underlag till regeringen om biståndets möjligheter till bättre samverkan och ökad samstämmighet med olika aktörer inom ramen för PGU. Med utgångspunkt från aktuell forskning samtalar vi om utmaningar och möjligheter att förverkliga PGU och biståndets roll i denna politik. Andra hälften av seminariet är en öppen diskussion om erfarenheter av PGU och biståndets roll framöver.

Talare:

Måns Fellesson – doktor i utvecklingssociologi
Lisa Román – doktor i utvecklingsekonomi
Carin Norberg – f.d. chef för Nordiska Afrikainstitutet
Peter Sörbom – policysamordnare på CONCORD Sverige 

När: Onsdagen 29 april 13.00-15.00
Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm – Hörsalen
Anmäl dig här!

Kaffe serveras vid seminariet

Dela det här:
Publicerat i Kalender