Sida – INTEM/TEMA (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se/

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

TEMA är en enhet inom Avdelningen för Internationella Organisationer och Tematiskt Stöd. TEMA stödjer Sidas operativa avdelningar och bidrar till att biståndet genomförs effektivt. TEMA ger tematiskt stöd och samordnar kunskapsutveckling till övriga Sida och utlandsmyndigheter. TEMA gör omvärldsbevakning av relevans för myndigheten. TEMA ger också expertstöd till regeringskansliet. Inom TEMA arbetar experter inom Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Marknadsutveckling, Hälsa, Handel, Utbildning, Sysselsättning, Jordbruk, Miljö och Klimat, Energi, Vatten samt Jämställdhet.

Vad innebär praktiken?

Under din praktik kommer dina arbetsuppgifter att innebära att stödja gruppen inom TEMA som arbetar med frågor inom demokratisering och mänskliga rättigheter, med ett särskilt fokus på yttrandefrihet och ICT. Arbetet kommer ske i nära samarbete med ansvarig för utbildningsfrågor, där överlapp mellan ämnena ses.

– Stödja enheten i genomförande av tematiska seminarier

– Stödja arbetet med sammanställning och kommunikation av resultat

– Stödja enheten i arbetet med intern och extern kommunikation

– Vara behjälplig vid vanligt förekommande arbetsuppgifter på enheten

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Högskolestudier inom masterprogram med inriktning på ekonomi, statskunskap, utvecklingsfrågor el liknande

– Mycket goda kunskaper i engelska (i såväl tal som skrift)

– Utbildning eller erfarenheter från arbete inom frågor om demokratisering och mänskliga rättigheter.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av utvecklingsfrågor

– Resor/vistelser i utvecklingsländer

– Erfarenhet av och intresse av att arrangera seminarier

– Erfarenhet av att arbeta med kommunikation

– Teknisk kompetens eller erfarenhet av nya medier

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser