Referat:
 Krisen i Ukraina och den svenska responsen (Mirja Peterson)

FUF-fåtöljen gästades den 16 april av Mirja Peterson, chef för enheten för Östeuropa på Sida. Hon har tidigare arbetat 13 år på svenska ambassaden i Kiev, bland annat som ambassadråd och chef för reformarbetet.

Mirja berättar att massiva protester utbröt bland det ukrainska folket i november 2013 när president Janukovytj inte undertecknade ett associeringsavtal med EU, något som gjorde att Ukraina rörde sig närmare Ryssland. Demonstrationerna pågick i månader och intensifierades när parlamentet antog anti-demonstrationslagar med allvarliga inskränkningar i mötes- och yttrandefriheten. Kravallerna blev blodiga när demonstrationen möttes av en milis redo att använda vapen. Oppositionssidan var dock stark och ledde till att President Janukovytj flydde landet. Situationen förvärrades drastiskt på Krim när ryska styrkor med hjälp av pro-ryska rebeller bröt mot internationell rätt och annekterade halvön. Rysslands illegala annektering av Krim har fördömts av FN:s säkerhetsråd och erkänns varken av EU eller USA.

Mirja menar att utvecklingen har visat att Ryssland har för avsikt att fortsätta destabilisera Ukraina och förhindra att landet närmar sig EU. Hon menar även att militära aktioner på närliggande områden till Krim, såsom i Donbas, tyder på att dessa är strategiskt viktiga för Ryssland. Läget kan därför komma att förvärras ytterligare.

Ukraina befinner sig idag i en svår humanitär situation. Uppskattningsvis har 700 000 människor flytt till grannländer och 1,2 miljoner befinner sig på flykt internt. Landet står dessutom inför en svår ekonomisk kris. Banksystemet är svajigt och landets valuta har förlorat hälften av sitt värde. Korruptionen fortsätter att vara ett stort problem trots att åtgärder har vidtagits. Det saknas också tillräckliga resurser inom statliga institutioner för att de ska fungera effektivt.

Sverige har sedan länge ett omfattande samarbete med Ukraina, men med anledning av den oroande utvecklingen i landet antogs en ny strategi i mars 2014 för att främja reformer som stärker landet och knyter en starkare relation till EU i syfte att öka levnadsstandarden för medborgarna. Den nya strategin innefattar framför allt reformer för ekonomisk integration, demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter, samt miljö och klimat. Fokus ligger även på att stärka det ukrainska civila samhället som aktör och för att implementera insatserna samverkar Sida med en rad olika internationella aktörer.

Reformarbetet har fått starkt stöd från den ukrainska regeringen, och det civila samhället i Ukraina är aktivt engagerade i att driva igenom reformerna. Mirja betonar vikten av reformarbetet även i dagens konfliktsituation där resurserna och uppmärksamheten lätt slukas av den pågående kampen i Donbas, men understryker att destabiliseringen i Ukraina försvårar implementeringen och att reformarbetet därför är en omfattande och långsiktig, men nödvändig, process.

Av: Natasha Bursac

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer