Film & referat: Poverty and inequality reduction in Latin America

DEL 1:


DEL 2:

Latinamerika har under flera decennier lyckats minska fattigdomen och ojämlikheten. Medelklassen har vuxit dramatiskt samtidigt som nya grupper tar sig upp ur fattigdomen. På ett seminarium i Stockholm diskuterade forskare och myndighetspersoner vad som ligger bakom den positiva utvecklingen i regionen.

Tydlig minskning av fattigdomen
Barrientos, som kallar sig optimist, menar å andra sidan att statistiken visar det motsatta. Under 1990-talet minskade fattigdomen med omkring 21 procent och efter 2002 och 2009 uppvisade regionen en hög ekonomisk tillväxt som bidrog till att fattigdomen minskade i snabbare takt.

Mellan 2001 och 2002 upplevde regionen en betydelsefull ökning av jämlikheten. Barrientos understryker att Latinamerika är en stor region, vilket betyder att det finns olika variationer i fattigdom och ojämlikhet. Men totalt sett har ojämlikheten i regionen minskat med ungefär 10 procent sedan 1990-talet.

Trots de positiva siffrorna har trenden varit mer eller mindre oförändrad sedan finanskrisen 2008. Fattigdomen är fortfarande ett stort problem i regionen; ungefär en av tio latinamerikaner lever i extrem fattigdom än idag, säger Barrientos.

Viktigt med förbättringar på arbetsmarknaden
Barrientos ger två möjliga faktorer för denna positiva trend i Latinamerika. För det första nämner han resultaten från arbetsmarknaden som har varit särskilt viktig för låginkomsttagare. Investeringar i utbildning har bidragit till att efterfrågan ökar och människor har haft lättare att få jobb.

Dessutom har förhandlingar om högre minimilöner och bättre pensionsvillkor gjort arbetssituationen bättre.

Den andra faktorn som Barrientos lyfter fram är betydelsen av anti-fattigdomsprogram och utvecklingsprogram. Dessa program har en stor inverkan på ojämlikheten som utgör omkring 30 procent av minskningen.

Bolsa Família – ett positivt exempel
Luis Henrique da Silva de Paiva har tidigare varit chef för det brasilianska välfärdsprogrammet Bolsa Família som fungerar som ett familjebidrag. Bidraget ingick i den tidigare presidenten Lula da Silvas socialpolitik under 2004.

Välfärdsprogrammet har varit, och är fortfarande, en viktig del i det brasilianska arbetet mot extrem fattigdom, menar de Paiva. Minskningen av fattigdom och ojämlikhet i Brasilien beror bland annat på bättre utbildningsvillkor i landet och ett mindre gap mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden, i både den vita och icke-vita populationen.

Vidare har den brasilianska arbetsmarknaden fått nya jobbmöjligheter sedan 90-talet, vilket har lett till bättre socialförsäkringar för befolkningen.

Borde lära av varandra
En panel av flera forskare och sakkunniga diskuterar vikten av fler välfärdsprogram i hela regionen och mer samspel mellan institutioner och marknaden. Till exempel bör länderna i Latinamerika lära sig av varandra och implementera välfärdsprogram som har gett positiva resultat, sådana som liknar Bolsa familia, säger forskaren Joakim Palme.

Avslutningsvis är alla överens om att de Latinamerikanska länderna har genomgått en tydlig utveckling de senaste decennierna, men att mycket mer måste göras för att denna utveckling ska fortsätta. Ett mer rättvist skattesystem är en av många utmaningar som Latinamerikanska länder har att jobba med i framtiden.

Av: Rafaela Rodrigues Gusmao

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer