FUF-bladet No 2 2015

fufblad22015
FUF-bladet No 2 2015

Vilken roll har Sverige i världen? Den frågan ställer sig FUF-bladsredaktionen denna gång och tittar bland annat närmre på vad Sveriges politik för global utveckling (PGU) egentligen är; vilka utmaningar som svenska organisationer som jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Georgien möter; och på den nationella handlingsplan som håller på att tas fram för att få svenska företag att ta ansvar för sina verksamheter utomlands. Dessutom får vi hälsningar från några av våra FUF-korrespondenter – unga svenskar ute i världen. Trevlig läsning!

Dela det här:
Publicerat i FUF-bladet