Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.parliamentaryforum.org

När och omfattning:

Vårterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor är ett internationellt nätverk för parlamentariker med syfte att erbjuda en plattform för dialog, informationsutbyte och avancemang av den parlamentariska nedrustnings- och lätta vapen-agendan och därigenom begränsa spridningen av dess vapen. Forumets konkreta uppgifter är framför allt att stödja parlamentariker i deras lätta vapen-relaterade arbete, men också att verka för en utveckling av den internationella lätta vapen-agendan, samt att tillhandahålla en mötes- och diskussionsplats för parlamentariker och representanter för civila samhället, regeringsföreträdare och internationella organisationer. Nätverket förenar 250 parlamentariker, från ca 80 länder i Afrika, Europa, Latinamerika och Mellanöstern.

Vad innebär praktiken?

– Bistå i kontakter med forumets medlemmar, regeringar i de länder forumet har medlemsbas och i relation samarbetspartner.

– Bereda underlag för styrelsemöten, seminarier och ansökningar till samarbetspartner.

– Bistå forumets medlemmar med bakgrundsmaterial och praktiska behov i samband med forumets möten och i de sammanhang forumet representeras.

– Representera forumet i relevanta möten och tematiska sammanhang.

– Bistå i övriga arbetsuppgifter när så erfordras.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Studier i statsvetenskap, juridik, internationella relationer, internationell ekonomi och/eller freds- konflikt- eller utvecklingsfrågor.

– Kunskaper i och intresse för internationella säkerhetsfrågor.

– Mycket goda kunskaper i engelska.

– Kunskaper i franska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Mycket goda kunskaper i franska eller kunskaper i andra språk – särskilt arabiska och portugisiska.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser