Sida – Avdelningen för Partnerskap och Innovation/Enheten för Forskningssamarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se/

När och omfattning:

Vårterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten för Forskningssamarbete arbetar med stöd till forskning av relevans för utveckling inom exempelvis hälsa, samhällsvetenskap, miljö, naturvetenskap och teknik. Dessutom har enheten ansvar för en sammanhållande kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende forskningsfrågor.

Arbetet styrs av regeringens strategi för Sidas stöd till forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet och målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, med fokus på följande områden:

– Stöd till förbättrad forskningskapacitet i låginkomstländer, till exempel genom långsiktiga stöd till universitet, myndigheter och forskningsråd i Afrika, Asien och Latinamerika.

– Stöd till global, regional och nationell forskning av relevans för låginkomstländer och -regioner, exempelvis forskningsprogram för utveckling av vaccin och hälsosystem eller om jordbruk, klimat och sociala skyddsnät.

– Stöd till forskning som genom innovation kan leda till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Vad innebär praktiken?

Sida har stött utbyggnad av ICT-infrastruktur och utveckling av ICT-system i 13 låginkomstländer sedan 1998. Uppkoppling till internet var tidigt en integrerad del av programmet. Idag stödjer Sida forskning vid universitet i sex länder (Bolivia, Etiopien, Moçambique, Tanzania, Uganda och Rwanda). Sida har genomfört en kartläggning av den nuvarande ICT-situationen vid valda universitet i dessa länder förutom Bolivia. Baserad på denna kartläggning kommer Sida att överväga att initiera ett program för fortsatt stöd till ICT vid universiteten. Dessutom kommer ett nytt ICT-program att initieras vid Royal University of Phnom Penh i Kambodja.

Sida vill att en praktikant assisterar i beredning av det tilltänkta nya ICT-programmet. Arbetet innebär skrivbordsstudier, diskussioner med ICT-ansvariga vid universitet i samarbetsländerna samt handläggare vid svenska ambassader i ovan nämnda länder.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Pågående studier vid universitet/högskola med teknisk inriktning (ICT). Praktiken ska vara en del av studierna.

Förmåga att arbeta självständigt, söka information och ta egna initiativ.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Intresse för ICT och dess roll i utveckling av universitet. Kompetens inom ICT-infrastruktur.

Kunskaper inom e-Learning och MOOCs.

Intresse för svenskt myndighetsarbete i allmänhet och bistånd i synnerhet.

Kunskaper i portugisiska och/eller khmer är en merit

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser