Sida – Avdelningen för Partnerskap och innovationer – Enheten för Lån & Garantier (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se/

När och omfattning:

Vårterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är den svenska biståndsmyndigheten för utvecklingsarbete. Enheten för Lån och garantier ansvarar för Sidas låne- och garantiverksamhet och för finansieringsfrågor avseende investeringar med fokus på utveckling och fattigdomsminskning. I samarbete med operativa avdelningar och ambassader handlägger enheten Sidas garantier och utvecklingslån.

Vad innebär praktiken?

Att bistå enheten med att ta fram resultatkommunikation från enhetens garantiinsatser.

Att bistå enheten med vad som kan behövas för att stödja en utvärdering av garantier som kommer att genomföras av konsult under 2015-2016.

Andra uppdrag väntas tillkomma.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Kunskap och erfarenhet från resultatkomunikation.

Kunskap inom nationalekonomi eller företagsekonomi.

Flexibel och tålmodig med öppen attityd.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Kompetens och/eller erfarenhet från utvecklingssamarbete.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser