Sida – Avdelningen för Asien Nordafrika och Humanitärt bistånd, Avdelningsledningen/Staben (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningens huvudsakliga uppdrag är att hantera insatser i Asien, Mellanöstern och Nordafrika samt för genomförandet av humanitärt bistånd. Avdelningen planerar, genomför och följer upp strategier för 6 länder samt två regioner uppdelat på 3 enheter i Stockholm och 5 enheter i fält. Avdelningen har idag ca 65 medarbetare i Stockholm och ca 15 utsända medarbetare stationerade på utlandsmyndigheter.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med extern och intern kommunikation på avdelningen för Asien, Nordamerika och Humanitärt bistånd. Att tillsammans med medarbetare på avdelningen öka förmågan att kommunicera kring avdelningens uppdrag i utvecklingssamarbetet och få en inblick i Sidas arbete med interna processer. Arbetsuppgifter inkluderar att:

– Uppdatera extern och intern information (bland annat hemsida)

– Hitta synergier mellan offentlig diplomati och Sidas egna kommunikation

– Bidra till att avdelningen kommunicerar resultat på ett bra och tydligt sätt i exempelvis årsredovisning eller annat informationsmaterial

– Delta i arbetet med seminarier, konferenser och andra evenemang

– Andra uppgifter inom en stabs arbetsområde såsom stöd i samordning vid exempelvis verksamhetsplanering eller annat som kan uppstå löpande

Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser samt delta i Sidas internutbildningar.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Studier kopplade till kommunikation, utvecklingsfrågor och/eller internationella relationer

– Initiativförmåga och god organisationsförmåga

– Goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Erfarenhet av kommunikationsarbete i ordets breda bemärkelse exempelvis journalistik, kommunikation etc.

– Erfarenhet av utvecklingssamarbete

– Erfarenhet av administrativ samordning

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser