Film & referat Fåtölj 15/10: Volontärturism – för vems bästa?

Britta Holmberg, biträdande generalsekreterare på World Childhood Foundation, har under många år arbetat med utsatta barn i olika delar av världen.

Fåtöljkvällen börjar med att Britta ställer publiken frågan: Varför är det så många som tänker att barnhem är en bra lösning för barn i fattiga länder, när det inte ses som den bra lösning för våra barn?

Barnhem är varken i Sverige eller utomlands i grunden en bra lösning, men alternativen till att placera barn på institution prövas aldrig på allvar i låginkomstländer. Britta menar att det dels handlar om okunskap, men också på att vi kanske gör skillnad på våra och andra barn.

Britta fortsätter att berätta om hur problematiken kring barnhem förhåller sig till FN:s barnkonvention. Bland annat säger barnkonventionen att barn ska få växa upp i en familjemiljö, barn ska inte skiljas från sina föräldrar (om det inte är för barnens bästa) och att staten ska bidra med hjälp. Britta fortsätter att presentera FN:s riktlinjer för omhändertagande, som bland annat säger att fattigdom inte ska vara ett skäl för omhändertagande.

Det har forskats mycket och länge om barnhem, ända sedan 1930-talet. Tyvärr så är fattigdom det främsta skälet till att barn placeras på barnhem – alltså tvärtom från vad FN:s riktlinjer säger. Uppväxten på barnhem kan leda till många försämringar i barnens fysiska, kognitiva, känslomässiga och sociala utveckling. Det kan även leda till anknytningsproblem, där exempelvis hjärnskador kan uppstå på små barn. Dessutom kan vistelsen på barnhem leda till ökad risk för våld och övergrepp, samt generell försämrad hälsa och möjlighet till utbildning. Alla dessa problem för barn som växer upp på institution kan leda till en försvårad anpassning till samhället. Britta presenterar några av de många alternativ som både är bättre för de utsatta barnen, och är mer ekonomiskt effektiva för givare.

Men varför har vi i väst då denna positiva bild av volontärarbete och barnhem? En bidragande orsak till denna bild är enligt Britta berättelserna som sprids från volontärer via bloggar och andra kanaler. Volontärerna förmedlar en livsomvälvande upplevelse och möten med glada, tacksamma och flitiga barn i behov av kärlek mer än något annat – kärlek som skildras som ömsesidig mellan volontären och barnen. Som volontär upplever man att man gör skillnad samt påminns om vad som egentligen är viktigt i livet. Tyvärr utlämnas oftast barnens föräldrar från dessa berättelser, trots att de flesta barn på barnhem har föräldrar. Britta menar att alla dessa goda historier från volontärer hjälper till att legitimera barnhem som en bra lösning.

Fåtöljen avslutas med att Britta presenterar några av de strukturella problem som gör att barnhem ses som en bra lösning. Dels handlar det om att det har skapats ekonomiska incitament för att starta och bedriva barnhem, där ett exempel som nämns är ett barnhem i Thailand med 1000 betalande volontärer på endast 50 barn. De flesta barnhem i länder som Thailand finns i de områden där turister befinner sig och barn har dessvärre blivit en turistattraktion på många platser. Men det kanske allvarligaste problemet är att tillgång till utsatta barn har normaliserats och det finns tyvärr rapporter om övergrepp.

Text: Morgan Karlsson

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer