Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika (Eurolatin)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att uppfylla regeringens politik för global utveckling. Avdelningen för Europa och Latinamerika arbetar med länderna i Östeuropa, Västra Balkan, Turkiet och Latinamarika (Guatemala, Colombia och Bolivia). Enheten som praktikanten föreslås tillhöra ansvarar för samarbetet med Västra Balkan och Latinamerika.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten väntas få god kunskap om hur Sida fungerar som myndighet, inklusive strategiska utgångspunkter och metodarbete i handläggning. Praktikanten deltar i löpande arbete tillsammans med andra medarbetare i avdelningsmöten, enhetsmöten och interna sammankomster. Praktikanten kan delta i relevanta utbildningar. Uppgifter utgår i första hand från handledaren men samarbete sker med andra medarbetare på enheten.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Ekonomisk eller liknande utbildning gärna med inriktning mot hållbart företagande och entreprenörskap.

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer.

– Spanska.

– Erfarenhet från studier eller arbete i länder i Västra Balkan, Latin Amerika eller Östeuropa.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser