FUF-bladet No 3 2015

FUF-bladet No 3 2015

”Gränser kommer och går, men människans vandringar består”. I årets tredje upplaga av FUF-bladet tittar redaktionen närmare på den just nu omdiskuterade globala migrationen. Har migrationens potential tagits till vara i FN:s nyligen antagna utvecklingsagenda? Vad är det osynliga biståndet? Hur kan man förstå nutiden genom historiska erfarenheter? Och vad väntar för den som tvingas fly från sitt hemland?

Trevlig läsning!

Dela det här:
Publicerat i FUF-bladet