Referat: Klimat och jordbruk i Tanzania

Den 2 november 2015 gästades FUF Pop-up Lund av Amanda Ingvaldson från Sida Alumni.

Klimatförändringar är i Sverige och i närliggande regioner än så länge mest ett abstrakt problem. Dessutom är länderna i västvärlden bättre rustade för att klara av utmaningar som kan uppstå till följd av klimatförändringarna. Runt Victoriasjön i Afrika har klimatförändringarna däremot stora konsekvenser för jordbruket bland annat för att det blir svårt att planera när regn/torrperioder blir allt mer oregelbundna.

Kvinnorna drabbas hårt eftersom det oftast är de som tar hand om jordbruket. Amanda intervjuade ett antal bönder, många av dessa kvinnor, för att få djupare insyn i deras liv Ett av de främsta målen för bönderna är att se till att deras barn får en bra utbildning eftersom de inte ser någon framtid inom småskaligt jordbruk. När arbetsbördan ökar på gården är det vanligare att flickorna än pojkarna får stanna hemma från skolan och hjälpa till. Detta eftersom familjerna prioriterar pojkarnas skolgång framför flickornas.

Bönderna använder sig av en mängd metoder och innovationer för att anpassa sig efter de förändrade omständigheterna. Några exempel på detta är marktäckning, olika vattenuppsamlingsmetoder och spar- och lånegrupper där bönderna tillsammans hjälper varandra med oförutsedda utgifter och
investeringar.

amanda_ingvaldson_foto_anna_samuelsson-kopia-150x150Amanda Ingvaldson har utfört ett projekt i Tanzania tillsammans med Vi-skogen, en organisation som jobbar med agroforestry och olika typer av stöd i centrala Afrika. Projektet undersökte hur bönder i regionen arbetade med att klimatanpassa sitt jordburk men workshopen åskådliggjorde även hur det vardagliga livet är för de utsatta människorna.

Läs mer om Sida Alumni HÄR

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer