Referat: Jag älskar PGU! – Petra Flaum om politik för global utveckling

Måndagen den 21 september gästades FUF Pop-Up Lund återigen av policy- och utvecklingsstrategen Petra Flaum. Denna gång arrangerades FUF-fåtöljen under Glocal Development Talks! (GDT!), en konferens anordnad av Svalorna Indien Bangladesh i Lund.

Begreppet ”hållbar utveckling” föddes år 1987, i samband med Brundtlandrapporten. Sveriges respons på den globala hållbarhetsagendan var PGU – Sveriges politik for global utveckling. PGU syftar till att olika områden, till exempel miljö, handel och energi, tillsammans ska bidra till god utveckling i världen och inte motverka varandra. Likt Brundtlandrapporten bygger PGU på systemanalys och samverkan; regering, riksdag, NGOs, fackföreningar och den privata sektorn har alla ett ansvar för att PGU efterlevs.

PGU var progressiv för sin tid och är det fortfarande, menar Flaum. Hon poängterar dock att bra systemanalyser kräver samarbete. Petra Flaum är kritisk till om något sådant äger rum idag, eller om aktörerna fortsätter att se frågorna från sitt eget perspektiv. Det finns emellertid en ledstjärna i arbetet med PGU – rättighetsperspektivet. Detta innebär att alla samhällsaktörer har ett ansvar att se till att inga beslut tas eller aktiviteter genomförs som kränker mänskliga rättigheter.

– Det här är enormt! säger Flaum. Vi har en regering som säger det här, och det ska följas av alla departement, det svenska folket, fackföreningar och NGOs!

Om alla tillämpade PGU i sin verksamhet vore det idealt. Men Petra Flaum menar att vissa av de mänskliga rättigheterna är lättare att leva upp till än andra, vilket leder till att vissa rättigheter undertrycks och andra glöms bort. I och med att de nya globala hållbarhetsmålen (SDGs) börjar gälla kommer vi att behöva kombinera dem med PGU och se till att de båda agendorna går hand i hand. Det finns många likheter mellan PGU och hållbarhetsmålen, framförallt syftar båda till att finna balans mellan de tre dimensionerna av hållbarhet – den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala. Dessutom använder de båda mänskliga rättigheter som ett verktyg för att uppnå detta. Skillnaden, menar Flaum, är att de flesta känner till hållbarhetsmålen, medan PGU:s existens fortfarande är okänd för många.

Regeringen arbetar just nu med att utveckla strategier för en simultan tillämpning av hållbarhetsmålen och PGU. Huruvida detta arbete kommer att resultera i en eller två separata strategier har Flaum inte lyckats få klarhet i. ”You can’t do business as usual and expect unusual business”, är Petra Flaums klara budskap, vare sig det blir en eller två separata strategier. Hon menar att vi måste utvärdera sättet vi arbetar på. Hur involverar vi människor? Varför kommunicerar vi inte PGU i Sverige? Att arbeta utifrån rättighetsperspektivet är kostsamt och inte alltid lätt, men Flaum menar att ett sådant arbete kommer att vara oundvikligt med två agendor som sänder ut samma klara meddelande.

– Jag är optimistisk. Jag älskar PGU och jag tror att den kommer att få en knuff i rätt riktning tack vare hållbarhetsmålen, avslutar Petra Flaum.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer