Sida – Afrikaavdelningen – Projektet hållbar energi, Power Africa (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Allt svenskt utvecklingssamarbete styrs av följande principer:

1. Sverige har genom riksdagsbeslut en Politik för global utveckling (PGU). Den beskriver hur olika politikområden ska samverka för en positiv utveckling i världen.

2. Regeringens biståndspolitiska plattform lyfter fram det övergripande målet om att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, med en tydlig syn på människor som aktörer som själva kan påverka sin utveckling. Dessutom definieras sex delmål, som alla har lika stor betydelse för att nå det övergripande målet.

3. Tre tematiska prioriteringar ska genomsyra det svenska biståndets inriktning och samtliga insatser ska relatera till dem. Dessa är; demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat, samt jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

Vad innebär praktiken?

Praktiken innebär att sätta sig in i och bli delaktig i arbetet inom projektet ”Power Africa” – som är Sidas specifika satsning på hållbar energi i samarbetsländerna i Afrika. Praktikanten kommer att bli en del av teamet som idag består av fem personer, och bidra till genomförandet av projektet som syftar till att öka Sidas satsningar inom hållbar energi främst genom användandet av garantier och utvecklingslån. Nära samarbete sker med ambassader, andra enheter på Sida samt externa svenska och internationella energiaktörer. Praktiken innebär ett särskilt fokus på

(i) hur Sida kan stärka samarbetet med andra svenska myndigheter och aktörer samt

(ii) att arbeta tillsammans med övriga i teamet med beredning av nya insatser

(iii) samla in och analysera specifik information avseende Power Africas rapporteringsindikatorer (CO2, etc).

I praktiken kommer även andra uppgifter att ingå som relaterar till projektet, t.ex. att skriva anteckningar från möten, m.m.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Vi söker dig som gillar att jobba i projektform och vi ser gärna att du har;

– En pågående universitetsutbildning inom energi, miljö, miljöekonomi eller angränsande ämnesområde.

– God analytisk förmåga.

– Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

– Bra sociala färdigheter.

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete.

– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande.

– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete.

Övrig information

Vi ser gärna manliga sökande. För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser