2015 års FUF-pris tilldelas Stefan de Vylder och Christer Wälivaara, Johan Lindholm, Per-Olof Sjöö

2015 års FUF-pris delas av Stefan de Vylder och Christer Wälivaara, Johan Lindholm & Per-Olof Sjöö med motiveringarna:

Stefan de Vylder

Stefan de Vylder har genom sitt engagemang i utvecklingsfrågor, som aktivist, forskare, biståndsarbetare och inte minst som folkbildare, bidragit till ökat intresse och kunskap om utvecklingsfrågor i ordets vidaste bemärkelse. Hans långa engagemang för Latinamerika i allmänhet och Chile i synnerhet har spänt över hela fältet från aktivism i Chile-kommittén till utvärderingar av biståndsinsatser, föredrag och artiklar för en bredare allmänhet.

På bas av sina breda erfarenheter och en kontinuerlig forskargärning har Stefan de Vylder skrivit ett antal böcker, varav flera blivit standardverk för varje person intresserad av utvecklingsfrågor och som läroböcker vid universiteten.  Han är väl känd i vida kretsar, från kvalificerade ekonomer till noviser inom området, för sin enastående förmåga att förklara de ekonomiska sammanhang som ofta uppfattas som svåra att förstå. Han har nått en respekterad ställning som obunden akademiker och aktivist. Under sin tid som ordförande för FUF öppnade han dörren för unga studenter och gav dem plats att utveckla organisation för nya tiders frågor och arbetsmetoder.

____________________________________________________________

Christer Wälivaara (internationell strateg, 6F:s internationella verksamhet)
Johan Lindholm (förbundsordförande, Svenska Byggnadsarbetarförbundet)
Per-Olof Sjöö (ordförande, Bygg- och Träarbetarinternationalen BWI och förbundsordförande GS-facket)

Med utgångspunkt i ILO:s program för anständiga arbetsvillkor (Decent Work) har det internationella Bygg och träarbetarfacket, BWI, tillsammans med sina svenska medlemmar i det fackliga nätverket 6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) särskilt uppmärksammat migrantarbetares arbetsvillkor. Genom kampanjer som ”Red card for FIFA” har de kunnat nå helt nya målgrupper. De har visat på idrottens sociala ansvar, hur livet och arbetsvillkoren ser ut för de hundratusentals byggnadsarbetare som bygger arenor inför stora sportevenemang, och det höga pris arbetstagarna får betala. De tre pristagarnas har varit drivande i att utveckla detta globala fackliga samarbete som bidragit till att mänskliga rättigheter, globala utvecklingsfrågor och anständiga arbetsvillkor återkommande diskuteras på tidningarnas sportsidor och når ut till en bred idrottsintresserad allmänhet. Kampanjerna har bidragit till att tusentals byggnadsarbetare världen över fått bättre arbetsvillkor genom kollektivavtal, och att sportvärldens allra mäktigaste institutioner, som exempelvis Internationella Olympiska Kommitteen och FIFA, tvingats se sitt ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras inför, under och efter de stora sportfesterna.

____________________________________________________________

Information om prisutdelning och seminarier kommer inom kort.

Stort tack till alla som varit med och nominerat kandidater!

Läs om tidigare FUF-pristagare HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Övrigt