Seminarium 9/2: Agenda 2030 – så ska det gå till

9 februari, 2016 - kl. 18:30 till 20:30

I september klubbade FN:s generalförsamling igenom 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara och lyfter de tre dimensionerna av hållbar utveckling: de ekonomiska, sociala och miljömässiga. De är universella och gäller alla länder, även Sverige. För ett par veckor sedan startade regeringen arbetet med Agenda 2030, som arbetet med att uppnå målen kallas. Vi inbjuder därför till ett samtal med statssekreterare Ulrika Modéer om hur Sverige planerar att genomföra sitt åtagande i praktiken, både på hemmaplan och internationellt.

Vem blir ansvarig för vad? Vilka roller får myndigheter, kommuner och landsting? Hur ska civilsamhället och den privata sektorn engageras i arbetet? Efter en inledning av Ulrika Modéer ställer Lennart Wohlgemuth (FUF) och Peter Sörbom (CONCORD) frågor. Tid kommer även att ges till frågor från publiken.

När: Tisdag 9 februari kl. 18.30-20.30
Var: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A
Hur: Anmäl dig HÄR

(OBS! Då antalet platser är begränsat uppskattar vi om enbart de som med säkerhet vet att de kommer att komma anmäler sig. Anmäler du dig och får förhinder – meddela oss på fuf@fuf.se asap så att vi har möjlighet att ge annars outnyttjade platser till folk på väntelistan).

Vi bjuder på dryck och tilltugg.
Varmt välkommen!

Dela det här:
Publicerat i Kalender