Film: Agenda 2030 – så ska det gå till

I september klubbade FN:s generalförsamling igenom 17 globala mål för hållbar utveckling. I början av 2016 startade regeringen arbetet med Agenda 2030, som arbetet med att uppnå målen kallas. Statssekreterare Ulrika Modéer berättar om hur Sverige planerar att genomföra sitt åtagande i praktiken, både på hemmaplan och internationellt.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer