Sida – HR-avdelningen (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig biståndsmyndighet. Praktikanten ska jobba på Sidas HR-avdelning under höstterminen 2016. Avdelningen består av 18 personer ansvarar för stöd till Sidas rekrytering, bemanning och kompetensplanering. Avdelningen utgör även ett stöd i frågor kring ledarskaps- och organisationsutveckling. HR-avdelningens uppdrag är att ge kvalificerat stöd och råd till Sidas chefer i frågor relaterade till arbetsgivarrollen samt att ansvara för att utveckla det personaladministrativa arbetet vid huvudkontoret som vid utlandsmyndigheterna. Dessutom anordnar HR-avdelningen kompetensutvecklingsinsatser av myndighetsövergripande karaktär.

Praktikanten kommer att få arbeta med flera verksövergripande HR-processer och kan vid praktikperiodens slut räkna med att ha praktisk erfarenhet av HR-arbete med fokus på kompetensutveckling, lärande och kommunikation och gedigna kunskaper om Sidas verksamhet.

Vad innebär praktiken?

Arbetsuppgifterna är bland andra dessa:

– att stödja arbetet med kompetensutveckling och lärande på Sida inom prioriterade områden. Arbetet inkluderar att samordna, genomföra och följa upp interna utbildningar i syfte att utveckla och förbättra kvalité och innehåll, att ta fram utbildningsmaterial och upplägg för lärarledda utbildningar och E-learning för Sidas interna utbildningar inom en rad tematiska frågor samt att stödja arbetet med kompetensutvecklingsinsatser för NPOs (National Program Officers; som är lokalanställda vid ambassaderna.

– att delta i arbetet med interna möten, seminarier och andra evenemang.

– att assistera medarbetare och chefer vid avdelningen i deras löpande arbete.

– Andra uppgifter inom området HR som kan uppstå löpande. Som praktikant på HR har man möjlighet till och uppmuntras att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

Ev kommer praktikanten även stödja arbetet med kommunikationsfrågor på avdelningen. I arbetet sker samarbete med både utlandsmyndigheter och Kommunikationsavdelningen. Arbetet kan inkludera att skriva och publicera information på Sidas intranät, ta fram informationsmaterial/instruktioner och annat strategiskt material.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Sökande bör ha genomfört större delen av ett program på universitetsnivå med inriktning på pedagogik. Statsvetenskaplig-, tvärvetenskaplig- eller kommunikationsvetenskaplig inriktning kan också vara aktuellt. Kunskap om och intresse för globala utvecklingsfrågor välkomnas. Arbetet kräver god initiativförmåga och kunskap att kommunicera väl i tal och skrift på svenska. Goda kunskaper i engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Erfarenhet av arbete med kompetensutveckling och lärande.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser