Sida – Avdelningen för ekonomi och administration/Enheten för analys och verksamhetsstyrning (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Enheten för analys och verksamhetsstyrning ansvarar för analytiska och strategiska beslutsunderlag för verksamhetsstyrningen, stödet till avdelningarnas planering och uppföljning av strategigenomförandet, Sidas resultatredovisning, finansiellt utfall och prognoser samt Sidas statistik på ett rättvisande sätt. Arbetet innebär samarbete med ledningen inom Sidas GD-stab och till viss del även UD. Praktikanten kommer att få goda möjligheter att arbeta verksövergripande samt erhålla gedigna kunskaper om Sidas verksamhet.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att delta i arbetet med Sidas statistik. Arbetet innebär sammanställning och rapportering av Sveriges samlade statistik till bl.a. OECD/DAC, OpenAid och IATI (International Aid Transparency Initiative).

En annan och viktig del är kvalitetssäkring av statistiken. Detta arbete innefattar kvalitativa och kvantitativa aspekter, samt möjlighet till att tänka fritt vad gäller utveckling av dessa arbetsmetoder.

En tredje del kan bli att ta del av arbetet med att introducera ett nytt planeringssystem på Sida.

Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Studier kopplade till samhällsämnen – utvecklingsstudier, statsvetenskap och/eller offentlig förvaltning, med minst 30 högskolepoäng i statistik.

– Mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt MS Excel.

– Erfarenheter av utredningar och självständigt arbete.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Ytterligare högskolepoäng i statistik är meriterande. Likaså kunskap i databashantering, programmering och andra IT-verktyg.

– Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser