Swedish International Agriculture Network Initiative/Stockholm Environment Institute – SIANI/SEI (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.siani.se

När och omfattning:

Höstterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

SIANI är ett öppet nätverk med uppdrag att främja och ge stöd åt en kunskapsbas inom den svenska jordbruks- och utvecklingssektorn, för att ge en mer upplyst debatt och välgrundat beslutsfattande.

SIANI samordnar aktiviteter över hela sektorn, med bidrag från stat, civilsamhälle, privata sektorn och akademin. Nätverket utgör en samlingspunkt för ett brett spektrum av globala utvecklingsfrågor inom jordbruket, med särkilt fokus på frågor om matförsörjning, fattigdomsbekämpning och ekologisk hållbarhet.
I arbetet verkar SIANI enligt svenska policyriktlinjer och driver på arbetet för sammanhållna ramverk mellan sektorer.

SIANI:s sekretariat har bred erfarenhet i att leda och främja dialog genom seminarier, tematiska expertgrupper och andra strategiska initiativ. Aktiviteterna utgör en neutral plattform där många olika åsikter kan mötas för att konstruktivt diskutera sektorns framtid.

Vad innebär praktiken?

SIANI arbetar mycket med kommunikation och vi ser därför att en praktikant skulle arbeta med många kommunikationsrelaterade uppgifter. Detta inkluderar support av våra sociala media kanaler, blogg-skrivande, uppdateringar av hemsidan och assistans vid våra spännande seminarier och events.

Vi har också nyligen startat ett ungdomsinitiativ, SIANI Youth, där vi ämnar skapa dialog med ungdomar (mellan 16-30 år) som är intresserade av de frågor SIANI arbetar med och även lyfta vikten av att engagera ungdomar i jordbruksektorn, både hemma i Sverige och i låginkomstländer. Vi ser gärna att vår praktikant deltar i våra aktiviteter med detta initiativ, till exempel med att knyta kontakter med viktiga aktörer, hitta och sprida information och arrangera events.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Vår praktikant behöver ha ett genuint intresse i vår organisations nyckelfrågor och ämnen; t.ex. jordbruk, livsmedelsförsörjning, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Vi uppskattar om praktikanten har en bakgrund i dessa frågor och har erfarenhet från utveklingsstudier, agronomstudier eller liknande. Personen får också gärna ha ett intresse och en kreativitet runt hur man bäst kommunicerar ut våra budskap och material.
Vi ser gärna en engagerad person som är nyfiken och inte tvekar att ta egna initiativ, och gillar att arbeta både självständigt och dynamiskt i grupp.

Flytande kunskaper i engelska är nödvändigt (i både i skrift och tal)

Meriterande kompetens/erfarenheter

Att ha arbetat med hemsidor och känner till hur man laddar upp material till dem är ett plus!

Det är också meriterande att redan vara professionellt aktiv på sociala medier.

Andra språk, så som spanska, är också en bonus men inget måste.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser