Sida- EUROLATIN / EAST (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformssamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande tre länder och ett regionalt samarbete). Avdelningen har två Stockholms-baserade enheter samt ett flertal fulldelegerade ambassader. Avdelningen har idag knappt 40 medarbetare i Stockholm och ungefär 30 utsända medarbetare stationerade på 15 utlandsmyndigheter.

Målet för Sveriges internationella bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Jämställdhet har länge varit prioriterat i svenskt bistånd och i 2015 års budgetproposition framhåller regeringen jämställdhet som en av fyra prioriteringar i utvecklingssamarbetet. Ytterligare tyngd ges genom den feministiska utrikespolitiken. Styrningen av biståndet sker genom bilaterala, regionala, globala, tematiska och organisationsspecifika strategier. Kvinnor och flickor är genomgående en prioriterad målgrupp. Under 2015 antog Sida en plan för jämställdhetsintegrering 2016-2018. Planens övergripande mål är att Svenskt utvecklingssamarbete har genomslag vad gäller jämställdhet, är uppföljningsbart och fokuserat på resultat för kvinnor, män, flickor och pojkar. Därtill ska Sida präglas av en jämställd, öppen och inkluderande organisations- och ledarkultur.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten bidrar till att stödja avdelningen för Europa och Latinamerikas arbete med jämställdhetsintegrering med syfte att uppnå Sidas mål för jämställdhetsintegrering 2016-2018. Arbetsuppgifter inkluderar att:

– Stödja avdelningens jämställdhetsrådgivare i arbetet med avdelningens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016-2018
– Stödja uppföljning av jämställdhetsinsatser i Europa och Latinamerika
– Stödja arbetet med jämställdhetsintegrering inom icke-sociala/produktiva sektorer i Europa och Latinamerika
– Stödja arbetet med portföljanalyser i för avdelningen relevanta länder
– Stödja arbetet med att kvalitetssäkra statistik för jämställdhetsinsatser
– Bistå avdelningens jämställdhetsrådgivare med analyser och underlag
– Bistå med övriga för avdelningen relevanta arbetsuppgifter

Som praktikant på EUROLATIN har en möjlighet till och uppmuntras att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Studier i statsvetenskap, internationella relationer, utvecklingsstudier eller nationalekonomi med inriktning genusvetenskap

– Goda kunskaper och intresse för Östeuropa och/eller Latinamerika

– God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska

– God initiativförmåga och arbeta självständigt

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av utvecklingsfrågor och genusfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser