Seminarium 18/4: Agenda 2030 – Utrikespolitikens roll

18 april, 2016 - kl. 18:00 till 20:00

Vid årsskiftet gick startskottet för världens arbete med att genomföra den av FN:s generalförsamling antagna 2030-agendan för hållbar utveckling och dess 17 globala mål (SDGs). Med anledning av detta arrangerar FUF en samtalsserie med ansvariga inom regering och regeringskansli om hur Sverige ska genomföra sitt åtagande i praktiken, både på hemmaplan och internationellt. Till nästa samtal har vi bjudit in Annika Söder, kabinettssekreterare vid Utrikesdepartementet.

Hur kommer den internationella dialogen kring Agenda 2030 att se ut, och vem i Sverige kommer att ansvara för dess hantering? Hur sker integreringen av agendans innehåll i förhållande till andra utrikespolitiska prioriteringar och initiativ, exempelvis jämställdhet, säkerhet och klimat? Hur ser Utrikesdepartementets samarbete med andra aktörer, såsom myndigheter, civilsamhälle och företag, ut?

Efter en inledning av Annika Söder ställer Lennart Wohlgemuth (FUF) och Hanna Hansson (CONCORD) frågor. Tid kommer även att ges till frågor från publiken.

När: Måndag 18 april kl. 18.00-20.00
Var: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm
Hur: Anmäl dig HÄR

(OBS! Då antalet platser är begränsat uppskattar vi om enbart de som med säkerhet vet att de kommer att komma anmäler sig. Anmäler du dig och får förhinder – meddela oss på fuf@fuf.se asap så att vi har möjlighet att ge annars outnyttjade platser till folk på väntelistan).

Vi bjuder på dryck och tilltugg.
Varmt välkommen!

Dela det här:
Publicerat i Kalender