Svenska Afghanistankommittén – Swedish Committee for Afghanistan (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sak.se

När och omfattning:

Höstterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Svenska Afghanistankommittén är en biståndsorganisation med över 5000 medarbetare i Afghanistan varav över 99 procent är afghaner. I Sverige har vi 12 000 medlemmar och givare. Sida finansierar en stor del av verksamheten i Afghanistan som pågår i fjorton provinser år 2016. Vi ser till att flera miljoner människor får hälso- och sjukvård. 75 000 elever går i våra skolor, varav drygt hälften är flickor. Insatser för lokal demokrati och landsbygdsutveckling ingår. Vår framgång beror på uthållighet, engagemang samt den kunskap och lokala förankring vi fått under 35 år i landet. Mänskliga rättigheter och jämställdhet genomsyrar verksamheten. I Sverige arbetar vi med övergripande styrning, insamling, kommunikation och medlemsfrågor. Arbetsplatsen finns på Malmgårdsvägen 63 i Stockholm, vid Vitabergsparken. Ca 20 personer arbetar på kontoret.

Vad innebär praktiken?

Förberedelser för Internationell Konferens (Stockholm i december) som anordnas av Svenska Afghanistankommittén med finansiering av Folke Bernadotteakademin: Under ledning av landchefen i Stockholm och med handledning av policyhandläggaren, får praktikanten bidra till att utveckla ämnesområden för rundabordssamtal under Konferensen och formulera frågor som kan inspirera deltagarna till samtal och leda till slutsatser inom angiven tid, upprätthålla kontakter med de identifierade föreläsarna, panelmedlemmarna och samtalsledarna, samt biträda Konferensens huvud-rapportör vid rapportskrivning.

Arbetet kommer att handla översiktligt om många områden inom Afghanistans utvecklingsansträngningar, såsom säkerhet och fredssträvanden, god samhällsstyrning, ekonomisk utveckling och handel, energi och infrastruktur, klimat- och miljöfrågor, jämställdhet, mänskliga rättigheter samt bistånd. Detta innebär att söka information, på nätet och genom att kontakta kunskapskällor, för att bidra till att formulera frågeställningar av analytisk karaktär. Utkast ska presenteras för diskussion i SAKs olika forum av kollegor i Stockholm och i Kabul. De största bland de många aktörerna som agerar för Afghanistans utvecklingssträvanden ska identifieras och beskrivas, inklusive de som representerar civilsamhället, nationellt och internationellt.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Ha dokumenterat intresse och viss förståelse för internationella relationer och konfliktdrabbade sköra stater som Afghanistan.

– Färdigheter krävs i sökning på nätet, intervju med resurspersoner, hantering av stora mängder information samt analys, sammanställning och presentation av relevant information på överskådligt vis.

– Utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska är krav, andra språkkunskaper kan vara meriterande.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor samt kunskaper om och intresse för Afghanistan

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser