FUF:s Young Professionals-nätverk

Arbetar du med global utveckling/internationellt samarbete? Är du ny i branschen, eller har du jobbat några år, och vill lära känna andra inom samma sektor? Kanske utbyta idéer och erfarenheter, diskutera gemensamma utmaningar eller aktuella utvecklingsfrågor? Gå med i FUF:s Young Professionals-nätverk!

Genom Young Professionals-nätverket vill FUF skapa ett forum där våra medlemmar som har studerat klart och som nu arbetar professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete kan engagera sig. Nätverket syftar till att unga människor inom samma sektor kan mötas, diskutera gemensamma utmaningar och frågor, samt hålla sig uppdaterade om vad som händer över arbetsplats- och sektorsgränserna. Personer som är medlemmar i nätverket ingår samtidigt i en resurspool för FUF och kan komma att tillfrågas om att medverka vid aktiviteter som vi anordnar, till exempel inspirationsträffar inom praktikantprogrammet eller vid seminariearrangemang.

Vad gör vi i Young Professionals-nätverket?
Nätverket träffas under lättsamma former, till exempel AW:s eller frukostar, cirka 3-5 gånger per termin för att diskutera sektorsspecifika frågor och lära känna varandra. Träffarna sker på vårt kansli i Stockholm, men för dem som bor på annan ort går det bra att medverka via Skype. FUF tillhandahåller en plattform för nätverket, men medlemmarna är med och sätter ramarna för dess innehåll och upplägg. Hittills har vi hållit arbetsplatspresentationer för varandra, pratat om sektorspecifika utmaningar och om arbetslivets utmaningar i allmänhet. Under hösten kommer vi även hålla en kurs för nätverket under en helg i Härnösand.

Träffar under hösten
14 september kl 17.30-19.00 After Work
29 september 07.00-08.30 Frukostmöte
14-16 oktober Kurs i Härnösand
3 november kl 17.30-19.00 After Work
22 november 07.00-08.30 Frukostmöte
8 december kl 17.30-19.00 Julavslutnings- After Work

Vem kan vara med i Young Professionals-nätverket?
Den som är medlem i FUF, arbetar professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete och identifierar sig som en ”young professional”! Antalet platser är dock begränsat.

Jag vill vara med i Young Professionals-nätverket! Hur gör jag?
Skicka en intresseanmälan innehållande ett kort presentationsbrev (max ½ A4) och ditt CV* till fuf@fuf.se. FUF kommer sen återkomma till dig.

Har du frågor om nätverket? Kontakta isabella.axelsson@fuf.se

Välkommen med din ansökan!

* Observera att det vi efterfrågar inte är någon ”jobbansökan”! Ett standard-CV fungerar alldeles utmärkt. Eftersom medlemmarna i Young Professionals-nätverket kommer att utgöra en resurspool för FUF behöver vi känna till vilka kompetenser och erfarenheter som de besitter. Om söktrycket för att vara med i nätverket blir stort behöver vi även kunna göra ett urval på basis av en blandning av arbetsplatser och bakgrunder.

Dela det här:
Publicerat i Övrigt