Global Utmaning (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.globalutmaning.se

När och omfattning:

Vårterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Global Utmaning är en oberoende och entreprenöriell tankesmedja som verkar för långsiktiga lösningar på kriser i de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen. Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle.

Tankesmedjan är en nod i internationella nätverk och arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarier och rapporter. Global Utmaning har ett erfaret och kvalificerat nätverk av seniora rådgivare med tvärsektoriell kompetens och en stark tro på framtiden.

Verksamheten styrs av ett kansli som leder idéarbetet, verksamhetsutvecklingen och genomför projekt samt en styrelse som beslutar om tankesmedjans inriktning.

Tankesmedjan är fristående och oberoende. Det är en ideell förening som finansieras genom projektmedel från institutioner och myndigheter samt av våra partners som utgörs av olika organisationer och företag.

Vad innebär praktiken?

Global Utmaning tar varje termin emot praktikanter från högskolor och universitet. Praktikanten blir en viktig person i teamet på kansliet som får arbeta med research, kommunikation och evenemang.

Inför praktikperioden formulerar praktikanten och Global Utmaning en arbetsplan. Vi ser gärna att praktikanten både genomför ett teoretiskt arbete, som researcharbete inom ett av våra fokusområden, och arbetar med tankesmedjans kommunikation samt deltar i det dagliga praktiska arbetet på kansliet. Det innebär bl a att vara behjälplig vid seminarier, skriva nyhetsbrev, omvärldsbevaka och vara administrativt stöd. Global Utmaning tillhandahåller arbetsverktyg som arbetsplats och dator.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Den sökande bör ha en statsvetenskaplig, nationalekonomisk, miljövetenskaplig eller kommunikativ bakgrund, alternativt annan studiebakgrund med relevans för Global Utmanings verksamhet.

Praktikanten bör ha studerat minst 2-3 år på sin utbildning.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Vi ser gärna att sökanden har ett brett intresse av hålbarhetsfrågor, både på lokal och global nivå. Förståelse för ett holistiskt angreppssätt och hur olika politikområden, sektorer och nivåer i samhället bör samspela en god förutsättning för att dra maximal lärdom av praktikperioden på Global Utmaning.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Övrigt, Praktikplatser