Sida – AFRIKA-avdelningen, Enheten för Analys och Strategi (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrika-avdelningen ansvarar för arbetet i de 15 länder som Sida bedriver ett långsiktigt samarbete med. Till avdelningen hör också de två regionala teamen i Afrika. Afrika-avdelningen på huvudkontoret i Stockholm är uppdelat på tre resursenheter som ansvarar för utvecklingsanalys och tematiskt stöd inom till exempel miljö/klimat, jämställdhet och demokrati/MR samt en stabs-enhet.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen avser praktik på enheten för Analys och Strategi med särskild inriktning mot samordning, planering och uppföljning av verksamheten.

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att se kopplingar mellan styrning, uppföljning och resultat av utvecklingssamarbetet. Tillsammans med handledaren identifieras ett eller ett par nyckelområden för praktiken. Praktikanten kommer bland annat att vara delaktig i sammanställning av strategirapportering samt delta i avdelningens kvalitetssäkringskommitté.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Minst C-nivå i nationalekonomi, statskunskap och/eller motsvarande med fokus på internationella relationer/utvecklingsteori
– God analytisk förmåga
– Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete och/eller resultathantering
– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande
– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser